Vol.268嫩模Arlie房高叉连体吊带秀白皙极品美腿[33P]_Arlie_爱蜜社

Vol.268嫩模Arlie房高叉连体吊带秀白皙极品美腿[33P]_Arlie_爱蜜社

前症乃实,后症乃虚也。一剂症轻,二剂又轻,十剂全愈。

 每日早晚各服三钱。 食之虽不至死,病则断不能免,所以漏脯为太上所戒。

减黄连、肉桂各用三分,再服数剂,两火不再动矣。此方脾、胃、肝三经同治之法。

此方补气以升提,则气举于上焦,一身之滞气自散。今脾气受伤,不能为胃以代行其传化,不特胃之气无以生,而脾不得胃气之化,则脾亦受损而不受益,势必至脾胃两损,何能分其津液,以灌注夫各脏腑之气耶,治法必大健其胃,兼补夫脾。

须于补正之中佐之祛邪之味,则邪自退舍,而正气日旺,邪不必争战而暗散矣。 但脾不能受,何至大泻后快?

一剂轻,二剂又轻,十剂全愈。惟真阴大亏,正气又丧,邪始得而凭之。

Leave a Reply