av在线久草

av在线久草

下气既通,岂有逆之犯之变哉。 总之,不知芍药之功用,而妄为好恶,不用赤而用白,不用生而用熟也,不大可哂也内容:黄芩,味苦,气平,性寒,可升可降,阴中微阳,无毒。

小儿天吊惊痫,入口便定。 夫人参得附子则直前,无坚不破;子得人参则功成,血脉不伤。

或疑女贞子为长生之药,而子以为无足重轻,何以又誉之为变白之神丹乎?惟传入阳明,则断乎不可用。

即有空乏,可取之于母家而有余。或问黄芩乃清肺之药,肺气热,则肾水不能生,用黄芩以清肺金,正所以生肾水乎?

曰∶亡阴之祸,下之过,非宜下之过也。夫人不寐,乃心气之不安也,酸枣仁安心,宜用之以治不寐。

克即是生,克非真克,生乃是克,生实非生。 火旺之极,乃水亏之极,水不亏,乃火不旺。

Leave a Reply